Gode Råd om Hestefoder

Gode Råd om Hestefoder

Foder og vand

Fra naturens hånd er hesten bygget til at græsse 16-18 timer i døgnet. Da en ridehest sjældent kan græsse mange timer i døgnet, må vi fodre den i små mængder mange gange i døgnet. Den kan også have behov for mere energi end der er i almindeligt hestegræs.

  • Man bør fodre lidt, men hyppigt
  • Justér foderet efter hestens arbejde, alder, størrelse, foderstand og temperament. Årstiden, om hesten går på græs og hestens alder spiller også ind.
  • Giv foder af en god kvalitet
  • Undlad at fodre lige før ridning
  • Foretag ikke pludselige foderskift
  • Vej foder og hø, så du ved hvor meget hesten skal have.
  • Hold krybbe og vandkop rene

Der findes forskellige typer af foder: Grovfoder, kraftfoder, tilskudsfoder, saftfoder, mineraler og vitaminer. Man skal fordele foderet, så jævnt ud over hele døgnet som muligt. Helst minimum tre gange, men meget gerne flere gange.

Husk hvis du er i tvivl eller behøver hjælp med at forstå analyseværdierne så er det altid bedst at kontakte en foderekspert. De fleste foderproducenter stiller én til rådighed.

Grovfoder

Grovfoder er hestens vigtigste foder, og det som hesten skal have mest af.

Hø eller wrap er almindeligt grovfoder som du kan give hesten. Høet skal være grønt og bladrigt, dufte godt og ikke støve. Når du beregner den mængde hesten skal have, så regn med mindst 1 kg. tørsubstans pr. 100 kg. hest pr. døgn*. Eftersom hø indeholder en lille mængde vand, så bør man beregne 1,2 kg. hø/100 kg. hest pr. døgn. For at udregne hestens kropsvægt på en nem måde, så findes det særlige vægtmålebånd, hvor du måler hesten rundt om sadelgjordlejet. Du aflæser efterfølgende hestens vægt direkte på vægtbåndet.

Det er en god idé at veje hestens ration af grovfoder jævnligt. Til det formål anvendes en høvægt. Du bliver overrasket over hvor let man kommer til at tildele hesten for meget eller for lidt.

For at sikre at hesten får alt det den har brug for, kan man få analyseret sit grovfoder og ud fra resultatet beregne en korrekt foderration. Et godt grovfoder kan være fuldt tilstrækkeligt som eneste foder, medmindre du har en unghest, drægtig eller diegivende hoppe eller træner hårdt. Derimod må du supplere med kraftfoder hvis dit grovfoder indeholder for lidt af noget. Der findes flere forskellige slags kraftfoder med forskelligt indhold og dermed til forskellige behov.

Vær opmærksom på at en balle med wrap har en begrænset holdbarhed afhængigt af eksempelvis temperatur, tørsubstans og ballestørrelse, med tiden ophører konserveringen i ballen og fodret bliver dårligt.

Grovfoder og stråfoder fodres bedst fra en høpose eller et hønet. Er hesten hurtig til at spise sit grovfoder, anbefaler vi et Slowfeed hønet med små masker.

Kraftfoder

Kraftfodret er et suppleringsfoder og hvilket kraftfoder du skal vælge afhænger i høj grad af grovfoderanalysen og den hest du har, samt hvad den bruges til. Er hesten energisk eller doven, har den svært ved at holde huld, er den lidt for rund, trænes den meget, er det et føl eller en unghest som vokser, er den drægtig eller diegivende? Mange faktorer spiller ind!

Eksempler på kraftfoder kan være havre, korn, hvedeklid og diverse forskellige fuldfoderblandinger, en del i pelleteret form.

Kraftfoder fodres i krybben i flere små rationer og måles omhyggeligt af med en foderskovl.

 

Saftfoder

Betfor og gulerødder er to eksempler på saftfoder. Betfor er et biprodukt ved fremstillingen af sukker. Det indeholder meget sukker som giver energi og flot pels. Betfor kan også medvirke til at holde hestens mave i gang. Det skal altid opblødes og trække tilstrækkeligt inden det anvendes, ellers er der stor risiko for spiserørsforstoppelse og kolik. Gulerødder indeholder karotin som omdannes til A-vitamin. Gulerødder kan både gives friske eller som tørrede. Giver du hesten tørrede gulerødder så skal de også lægges i blød i god tid inden de kan anvendes.

Mineraler, vitaminer og salte

Ved at gøre brug af en grovfoderanalyse får du styr på hvilke og hvor mange vitaminer og mineraler du må supplere dit foder op med for at det bliver komplet. Salt er noget som hesten kontinuerligt har brug for, mængden varierer alt efter anstrengelse og varme. Derfor skal hesten altid have fri adgang til saltsten/sliksten. Vi anbefaler himalaya salt, da det er naturligt fremstillet.

Vand

Hesten skal altid have fri adgang til drikkevand og en hest kan drikke op til 50 liter pr. døgn. Drikker din hest af vandkop, så er det vigtigt at du tjekker om der er tryk nok på vandet, mindst 6 liter pr. minut. Fyldes vandkoppen for langsomt kan det medføre at hesten ikke får den mængde som den egentligt har behov for. Generelt drikker heste både mere og hellere af spand end vandkop, men det er et stort arbejde at fylde spandene og sørge for der altid er vand nok. Har hesten ikke fri adgang til drikkevand, så er der øget risiko for, at den kan få f.eks. forstoppelseskolik.

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.