Gode Råd om Stalden

Gode Råd om Stalden

Stalden er hestens hjem og det er vigtigt der er et godt miljø i stalden.

Staldmiljøet skal også være så sikkert som muligt både af hensyn til dig og hesten, og en af de vigtigste faktorer er at stalden holdes ren og ryddelig.

Hestestalde har det med at blive støvede og støv kan rent faktisk forårsage brand, så vær omhyggelig med at holde lamper, kontakter, radiatorer og andet elektrisk udstyr rent og fri fra støv. Tøj, dækkener og andet udstyr må ikke tildække radiatorer eller lignende. Det elektriske udstyr, der bruges i stalden skal endvidere være godkendt til brug i stalde.

Hold gulvet fri fra foderrester, så mus og rotter ikke lokkes til, da de kan finde på at gnave i ledningerne. Hvis en ulykke skulle indtræffe og der opstår brand, bør du altid have kniv, grime, træktov og brandslukker inden for rækkevidde. For at sikre at disse ting altid er tilgængelige og ikke bruges til dagligt, kan det være en god idé at lave en særlig brandtavle, hvor tingene kan hænge. Det er også meget vigtigt at hestene nemt og hurtigt kan komme ud af boksene og ud af stalden ved en eventuel evakuering. Staldgangen skal derfor altid holdes fri for udstyr, trillebøre og andre ting, der kan forårsage skade og vanskeliggøre evakueringen.

Selv om brand nok er et af de største skrækscenarier, så er der mange andre ting, der også kan forårsage store skader.

Bokse skal være konstrueret, så hesten ikke kan komme til at sidde fast. Afstanden mellem eventuelle tremmer skal være, således at hesten ikke kan kommet til at sidde fast med hov eller kæbe. Mellem boksdøren og staldgulvet bør afstanden ikke være mere end 3,5 cm. Er boksdøren halvhøj eller med oplukkeligt gitter, så bør du ikke placere en dækkenhænger på selve bokslågen. Hesten kan nemlig risikere at sidde fast med underkæben, med store skader til følge, hvis den skulle finde på at bide i dækkenhængeren eller det dækken, der hænger på den.

Lamper og ledninger skal være beskyttede og placeret, så de er uden for hestens rækkevidde, når den står i sin boks.

Håndtag, bokslåse, vandslanger osv. skal være konstrueret eller forsynet med passende beskyttelse, således hesten ikke kan sidde fast eller komme til skade.

Opbevar foderet utilgængeligt for hesten, tørt og ved jævn temperatur.

Grebe, skovle, koste og trillebøre bør have en fast plads, så det ikke står og flyder på staldgangen, hvor det kan forårsage skader.

Når døre og låger står åbne, er det en god ide, at de kan fæstnes med en hasp eller lignende, da det mindsker risikoen for, at hesten kan sidde fast eller blive bange, hvis døren eller lågen skulle smække i.

Det er mest optimalt, hvis der i stalden findes en eller flere faste striglepladser, når hesten skal ordnes eller sadles op, da det i så fald både bliver nemmere og mere sikkert.

Søger du tilbehør til stalden, så finder du det her – og grimer finder du her.

Der blev ikke fundet nogle varer, der matcher dit valg.